SV

Solidaritetskampanj för befriade center över hela världen

Vi uppmanar till en global kampanj med direkta aktioner i solidaritet för frizoner och befriade center från den 2 – 12 februari 2013.

Men vi vill inte sluta efter bara några aktioner, eftersom det här är något mycket mer än en reaktion mot repression. Detta upprop går ut till alla anarkister och antiauktoritära som kämpar över hela världen.

Även om de senaste attackerna från den grekiska staten mot den anarkistiska/antiauktoritära miljön har varit gnistan till detta upprop finns det fler exempel runt hela jorden som visar oss att polisen och de lokala myndigheterna tillsammans med stora företag samarbetare utmärkt med varandra, attackerandes solidariska strukturer och pacificerar samhällen på ett globalt plan. Under de senaste veckorna och månaderna, i olika delar av världen, där folk drabbas från de systematiska utarmnings- och gentrifikationsplaner, har staten och kapitalets attacker mot radikala rörelser, inklusive repression mot konkreta motståndsformer som landockupationer, autonoma projekt, ockupationer av företags huvudkontor eller strejker. Det är därför viktigt att vi kopplar samman våra kamper globalt och att vi kämpar tillbaka här och nu. Aktioner som svar på attacker mot ockuperade lokaler i er ort kan fungera som en gnista. Gå ut på gatorna och agera, låt er fantasi löpa fritt och sprid det aktiva motståndets budskap.

Våra kamrater sitter fortfarande fängslade över hela världen. Många av våra självorganiserade lokaler har utsatts för husrannsakningar eller vräkts, vår infrastruktur är under attack och vår alternativmedia censureras eller blockeras. När vi uttrycker våra åsikter offentligt finns robocop-snutar lurandes i överallt. Övervakningsmaskinen följer varje steg vi gör, medan staden räknar med stödet från den beväpnade fascistpöbeln. Men vår existentiella kamp handlar om mer än att försvara fysiska platser.

Så det är dags att vi säger att det får vara slut med den permanenta defatismen. Inbördeskriget utkämpas oberoende av vräkningar och häktningar. Det finns inga gränser i våra hjärtan. För varje projekt som förstörs ska två nya uppstå runt omkring i världen. För varje fängslad kamrat kommer våra aktioner tala för oss.

Wake up, jump in, get wild – War on the rulers’ war!

För en svart februari!