PL

Kampania Solidarności dla wyzwolonych przestrzeni i towarzyszy anarchistów na całym świecie

Wzywamy do światowej kampanii bezpośrednich działań w solidarności z wyzwolonymi przestrzeniami od 2 do 12 lutego 2013 roku.

Ale  nie możemy zatrzymać się po kilku akcjach, ponieważ jest to znacznie  więcej niż tylko reakcja na represje. Teraz jest to wezwanie do  wszystkich anarchistów i antyautorytarystów do walki na całym świecie.

Niedawny  atak państwa greckiego na środowiska anarchistyczne i anty-autorytarne to tylko bezpośredni powód tego apelu. Przykłady z całego świata  pokazują nam, że policja i władze miejskie wraz z wielkimi korporacjami  współpracują doskonale ze sobą, atakując struktury solidarnościowe i pacyfikując społeczności na poziomie transnarodowym. W ciągu ostatnich  kilku tygodni i miesięcy, w części świata, gdzie ludzie cierpią z powodu  systematycznego zubożenia i rozszerzonych gentryfikacji, ruszyła fala  ataków państwa i kapitału na ruchy radykalne, w tym represje wobec  konkretnych form oporu, takich jak zajęcia gruntów, autonomiczne projekty, okupacje firm, lub akcje strajkowe. Okazuje się więc konieczne aby również połączyć nasze zmagania na całym świecie, i walczyć tu i teraz. Działania w odpowiedzi na ewikcje w Twojej okolicy może być impulsem dla Ciebie. Wyjdź na ulicę i puść wodze fantazji, aby szerzyć orędzie czynnego oporu.

Nasi towarzysze są nadal uwięzieni na całym świecie. Wiele z naszych miejsc samoorganizujących zostało  najechanych lub eksmitowanych, nasza infrastruktura jest w stanie oblężenia, a działanie naszych kanałów informacji jest cenzurowane lub utrudniany. Ilekroć chcemy wyrazić nasze idee publicznie, otaczają  nas ‘robocopy’ w ciężkim umundurowaniu. Machina Nadzoru śledzi nasz  każdy ruch, a państwo wspiera swoją władzę na uzbrojonej faszystowskiej tłuszczy. Ale nasza walka o życie to więcej, niż wojna pozycyjna.

Defetyzmowi czas powiedzieć DOŚĆ! Wojna społeczna trwa, mimo eksmisji i zatrzymań. Granice nie zatrzymaja naszych serc! Za każdy rozbity projektu, niech dwa nowe powstaną gdzieś na świecie. Każdemu uwięzionemy Towarzyszowi i Towarzyszce poświęcimy nową akcję bezpośrednią!

Obudź się, wstań, walcz! Nie będzie rozejmu z władcami!

Niech nastanie Czarny Luty!